Caritas Beogradske Nadbiskupije

Caritas Aleksinac


Caritas Aleksinac je formiran u martu 2003. godine kao socio-humanitarna organizacija Katoličke crkve sa ciljem pružanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva Opštine Aleksinac. Pored podrške lokalnim institucijama koje vode brigu o bolesnim i ostarelim licima, ciljnu grupu sačinjavaju i interno-raseljena lica i brojne izbegle osobe iz republika bivše Jugoslavije koje su svoje utočište našle na području ove Opštine. Pri raspodeli pomoći i implementaciji projekata podrške ugroženim kategorijama stanovništva, Caritas Aleksinac se uvek rukovodi načelom ljudskih potreba, a ne nacionalnom, verskom ili nekom drugom pripadnošću. U sve projekte su uključene i institucije lokalne samouprave sa kojima Caritas Aleksinac ima potpisane memorandum o saradnji.
U novembru 2003. godine u Aleksincu je otvoren Caritas centar sa površinom od 540 m2 u kojem se danas realizuju mnogi programi i kampovi volontera iz Italije i Slovenije.